ZANOCUJ W LESIE – KOMPLEKS LEŚNY „KOSZARY”

Nadleśnictwo Krościenko wyznaczyło specjalny obszar leśny „Koszary”, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Lokalizacja: udostępniony obszar leży na terenie gminy Ochotnica Dolna we wsi Tylmanowa, najdogodniejszy dostęp do obszaru jest z osiedla Kliniec.

Granice obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” widoczne są również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl  (android, iOS). [Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego].

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

1)   Regulaminem korzystania z obszaru objętego Programem „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Krościenko (link poniżej)
2)    Informacją, gdzie wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska:
Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest składnica drewna w Leśnictwie Ochotnica  ( oddz. 161f,  patrz: punkt na mapie). Drewno na rozpalenie ogniska w wyznaczonym miejscu przynieś ze sobą.
3)    Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
4)   Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce.
5)   Informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
6)    Czasowymi włączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
7)   Terminami polowań zbiorowych w okresie jesiennym i zimowym, które koło łowieckie „Przehyba” ma obowiązek podawać do wiadomości gminy Ochotnica Dolna. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!

8)   Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie maila, w którym powinne być zawarte informacje:

• imię i nazwisko zgłaszającego,
• telefon kontaktowy,
• mail kontaktowy,
• liczbę nocy (daty),
• liczbę osób,
• planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
oraz przesłanie go na adres kroscienko@krakow.lasy.gov.pl  nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w Nadleśnictwie: Krzysztof Witteczek, email: krzysztof.witteczek@krakow.lasy.gov.pl     tel. 515 968 931.

 

Nadleśnictwo Krościenko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Regulamin na stronie Nadleśnictwa Krościenko nad Dunajcem:

https://kroscienko.krakow.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/zanocuj-w-lesie-kompleks-lesny-koszary-

 

źródło i zdjęcia: kroscienko.krakow.lasy.gov.pl

 


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021