Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa

Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje grupie przynajmniej 50 wyborców

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że w dniu 29 listopada 2015 r. w godzinach od 7.30. do 18.30  odbędą się  wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa przyjmowane będą przez Komisję Wyborczą w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej (pok. nr 19 sala obrad) w terminie do dnia 5 listopada 2015 r.w godz.: od 8.00 do 15.00.
Natomiast, prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa przysługuje grupie przynajmniej 10 wyborców. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje mieszkańcom uprawnionym do głosowania, którzy stale zamieszkują na obszarze sołectwa.
Wyboru członków Rady Sołeckiej dokonuje się dla następujących 15 okręgów wyborczych:
 
–    Okręg I – Maziarzówka, Łęg Dolny, Króle,
–    Okręg II – Mastalerze, Paluchy Czeczugi,
–    Okręg III – Klępy, Zaziąbły,
–    Okręg IV – Kozuby, Grzebaki, Marciakówka, Kaletówka, Łupienie, Brzezie, Kolebisko, Obidza,
–    Okręg V – Wybrańce, Górzany, Patorówka, Kliniec, Łapiakówka,
–    Okręg VI –Zabliszcze, Brzegi, Łęg Górny, Polanka,
–    Okręg VII – Królowo, Kłodne,
–    Okręg VIII – Obłaz Górny, Kąt, Buciorówka, Lachówka, Płaśnie,
–    Okręg IX – Kotelnica, Księżaki, Bliszcze, Stachówka, Ligasy, Gąszcze
–    Okręg X – Ziemianki, Miazgi, Padół, Potok,
–    Okręg XI – Mostki, Chlebki, Michałki, Brodki, Glinik,
–    Okręg XII – Kozielce, Zagonie, Gabrysie,  Górki
–    Okręg XIII – Obłaz, Makowica, Połanki, Hardopadły, Cyrhla
–    Okręg XIV – Piszczki, Talafusy, Zabaście,
–    Okręg XV – Rzeka, Łukowie,
Druki zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Tylmanowa są dostępne w Urzędzie Gminy w Ochotnicy Dolnej  pok. Nr 22 – 23 (II piętro) oraz na stronie internetowej Gminy: www.ochotnica.pl.


19 stycznia 2022
18 stycznia 2022
26 grudnia 2021