Wojewoda przekaże środki na usuwanie skutków powodzi?

W dniu 1 sierpnia  Wójt Stanisław Jurkowski wraz z Panem Władysławem Sadowskim – Wójtem Gminy Kamienicy i Panem Tadeusz Kudłaczem Kierownikiem Referatu Budownictwa wziął udział w spotkaniu z Panem Piotrem Ćwikiem – Wojewodą małopolskim i Józefem Gawronem – Wicewojewodą.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Jacek Gołda – dyrektor wydziału rolnictwa i Pan Mirosław Chrapusta – dyrektor wydziału polityki społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Gmina Ochotnica Dolna przedstawiła Panu wojewodzie raport strat w infrastrukturze gminnej wynikłych w czasie ostatniej powodzi, dotyczący dróg, mostów, przepustów i umocnień. Straty zostały przez nas oszacowane na ponad 22 mln złotych.

Ustalono wspólnie z Panem Wojewodą, że już w najbliższy poniedziałek tj. 6 sierpnia zostanie skierowana do naszej gminy komisja, której zadaniem będzie zweryfikowanie przekazanego przez nas raportu strat.

Po zweryfikowaniu szkód przez komisję wojewódzką, otrzymamy ostateczny raport zawierający zatwierdzony wykaz szkód powodziowych, jakie wystąpiły w Ochotnicy w lipcu 2018 r. Raport ten będzie dla nas podstawą do ubiegania się u Wojewody się o środki na usuwanie zniszczeń i odbudowę infrastruktury w poszczególnych sołectwach naszej gminy.

Po otrzymaniu ostatecznego raportu, gmina wybierze zadanie, które jest w stanie dokończyć w bieżącym roku kalendarzowym i na jego wykonanie otrzyma środki w pierwszej kolejności, natomiast wszystkie inne zadania będą realizowane sukcesywnie.

Otrzymaliśmy deklarację Wojewody, że wnioski o środki na usuwanie skutków powodzi z Gminy Ochotnica Dolna i Gminy Kamienica w roku 2019 będą traktowane priorytetowo.


6 czerwca 2022
6 czerwca 2022
30 maja 2022