Wizytacja na budowie chodników w Ochotnicy Górnej

Prace trwają również przy drodze wojewódzkiej 969 w Tylmanowej, przy uszkodzonym w kwietniu chodniku oraz budowa nowego chodnika w Krościenku nad Dunajcem.

W związku z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych na drodze nr 1637K Harklowa – Tylmanowa odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Radna Powiatu Nowotarskiego Pani Maria Łojas – Jurkowska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Pan Robert Waniczek oraz Wykonawca zadania Pan Leszek Bednarczyk.

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinków drogi powiatowej na granicy miejscowości Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna oraz w miejscowości Tylmanowa. Łączna długość objętych robotami odcinków to ponad 1,5 km. Zakres rzeczowy zadań obejmuje m. in. poszerzenie istniejącej nawierzchni, budowę chodnika, przebudowę skrzyżowań, przebudowę oraz budowę rowów otwartych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę odwodnienia liniowego, przebudowę przepustów pod drogą oraz budowę muru oporowego. Całkowita wartość robót budowlanych to prawie 2 mln zł brutto. Koszty w połowie finansowane są z budżetu Powiatu Nowotarskiego a w połowie z budżetu Gminy Ochotnica Dolna.

Inicjatorem wykonania tej inwestycji, mającej na celu między innymi budowę chodnika, który znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, była Pani Maria Łojas – Jurkowska. Pani Jurkowska brała czynny udział w konsultacjach społecznych mających na celu ustalenie zakresu rzeczowego przedmiotowej inwestycji oraz uzgodnieniach w właścicielami nieruchomości przyległych do pasa drogowego, których celem było uzyskanie przez prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zakończenie robót planowane jest na październik br. Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje dokumentację na kolejne odcinki nowych chodników w gminie Ochotnica Dolna. Ich realizacja planowana jest już w roku 2018.

więcej pisaliśmy

 

 


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021