Uwaga!! woda z wodociągu publicznego w Krościenku nie nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Krościenko-Zdrojowa w Krościenku n/Dunajcem zaopatrującego w wodę do spożycia użytkowników w/w wodociągu, że w dniu 20.09.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 20.09.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 19.09.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

– liczba bakterii Eschericha coli15 jtk/lOOml. Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego Krościenko-Sobieskiego -Łąkcica w Krościenku n/Dunajcem zaopatrującego w wodę do spożycia użytkowników w/w wodociągu, że w dniu 20.09.2018r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań wody z dnia 20.09.2018r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 19.09.2018r. wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

– liczba bakterii Eschericha coli – 4 jtk/lOOml. Woda z wodociągu nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu nadaje się do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie podłóg).


9 maja 2021
9 maja 2021
9 maja 2021