Tu najlepiej wykorzystano środki unijne

Gminy Pałecznica, Szczawnica, Jordanów, Zator, a także Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” oraz LGR Dolina Karpia – to beneficjenci, którzy w Małopolsce najlepiej wykorzystali środki unijne w ramach PROW i PO Ryby 2007-2013. Nagrody z tej okazji wręczył wicemarszałek Stanisław Sorys

622 km wybudowanych sieci wodociągowych, 871 km wybudowanych sieci kanalizacyjnych czy 20 zmodernizowanych targowisk o pow. 35 298  m kw. – to tylko niektóre z efektów wykorzystania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które Małopolska otrzymała na lata 2007-2013. O tym, jak bardzo zmienił się cały region mówił w środę w Krakowie wicemarszałek Stanisław Sorys.

– Radość z wykorzystania środków unijnych jest tym większa, bo zostały spożytkowane na inwestycje, które znacznie podnoszą jakość życia mieszkańców wsi i mniejszych miast. Dostrzegają to także nasi zagraniczni goście i eksperci, którzy przy każdej wizycie w Małopolsce podkreślają, że mądrze wydajemy unijne dotacje – podkreślał wicemarszałek Sorys, otwierając konferencję „Wsparcie rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich oraz małych miast w perspektywie finansowej 2014-2020”.

Jak zauważył wicemarszałek, efektem wykorzystanie środków ze „starego”  PROW i PO Ryby są nie tylko zrealizowane inwestycje w infrastrukturę. To także zwiększenie konkurencyjności polskiego rolnictwa i promocja lokalnych produktów.

– Temu miały służyć m.in. modernizacje targowisk w całej Małopolsce. Aż 20 miejscowości zyskało dzięki tym środkom piękne place targowe, gdzie swoje produkty mogą sprzedawać miejscowi rolnicy i sadownicy. A konsumenci zyskali miejsce, gdzie mogą kupić zdrową i ekologiczną żywność najwyższej jakości – podkreślał wicemarszałek Sorys.

Tu najlepiej wykorzystali środki unijne
Środowa konferencja „Wsparcie rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich oraz małych miast w perspektywie finansowej 2014-2020” była nie tylko okazją do podsumowania obu programów operacyjnych, ale również nagrodzenia tych, którzy w najlepszy sposób wykorzystali dotacje.

– Gratulacje należą się szczególnie za to, że starania o środki wymagały nie tylko ogromnej pracy w przygotowaniu wniosku, a następnie całej inwestycji, ale też często zjednoczenia wielu środowisk, jak np. organizacji pozarządowych, ochotniczych staży pożarnych – wyliczał wicemarszałek Sorys.

Wśród gmin, które w najbardziej efektywny sposób wydały środki unijne w ramach PROW 2007-2013 znalazły się: Pałecznica (w kategorii: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 1 173,26 zł); Szczawnica (kategoria: Odnowa i rozwój wsi – oś III, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 555,44 zł), Jordanów (kategoria: Odnowa i rozwój wsi, oś IV i „małe projekty”, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 222,00 zł), z kolei środki z PO RYBY  najlepiej wykorzystała gmina Zator (kategoria: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, pozyskane dofinansowanie na 1 mieszkańca to 258,90 zł). Wśród nagrodzonych znalazły się również lokalne grupy działania i rybactwa: LGR Dolina Karpia (poziom wykorzystania budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich: 90 proc.) oraz  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” (Lokalna Grupa Działania – oś LEADER; poziom wykorzystania środków unijnych: 99,43 %)

864569_ar20151125.b.1.640395867_ar20151125.b.9.640 695141_ar20151125.b.12.640

źródło i zdjęcia:malopolskie.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021