Tomasz Hurkała nie będzie zastępcą Wójta Gminy Ochotnica Dolna

Dostrzeżono niezgodność z przepisami

Wójt Gminy Ochotnica Dolna informuje, że ostatecznie nie mogło dojść do podpisania umowy o zatrudnienie Pana Tomasza Hurkały na stanowisku Zastępcy Wójta z uwagi na jednoczesne posiadanie mandatu Radnego Powiatu Nowotarskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mandatu radnego powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy
Stanisław Jurkowski

Ochotnica Dolna, dnia 23.09.2015r.


16 maja 2022
16 maja 2022
14 maja 2022