Targowisko w Ochotnicy Dolnej wkrótce otwarte

W dniu 28 listopada br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu przeprowadził kontrolę budowy targowiska w Ochotnicy Dolnej celem udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu. Inspektor nie wniósł zastrzeżeń do ww. inwestycji.

Obiekt składa się z dwóch wolnostojących budynków, w którym docelowo będą funkcjonować małe sklepy. W skład kompleksu wchodzą również ogólnodostępne toalety. Ponadto wybudowana została wiata z dziesięcioma stanowiskami handlowymi, z której będą mogli korzystać okoliczni rolnicy.

Zamówienie realizowane jest na podstawie umowy o przyznaniu pomocy w wysokości prawie 650 tys. zł. zawartej w dniu 30.11.2017r. (o dofinansowaniu pisaliśmy tu) w Krakowie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Ochotnica Dolna.

W ramach placu targowego zbudowane zostały stanowiska do handlu otwartego /wiaty/ przeznaczone dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych oraz budynki handlowe.


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021