Szkoła Podstawowa w Zabrzeży z nową salą gimnastyczną!

Uczniowie szkoły podstawowej, jak również mieszkańcy Zabrzeży, od 1 września br. będą mogli korzystać z nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Pomimo pewnych trudności, Wykonawca robót – firma LEGBUD z Nowego Sącza, blisko miesiąc przed terminem zakończył prace związane z budową obiektu. W trakcie budowy inwestor zdecydował o wprowadzeniu zmian w projekcie budowlanym, dzięki czemu sala uzyskała lożę dla widowni na I piętrze oraz dodatkowe pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy. Celem zmniejszenia kosztów eksploatacji dokonano również zmian w systemie instalacji centralnego ogrzewania. Dla wprowadzonych zmian projektowych gmina musiała wystąpić do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu o nową decyzję pozwolenia na budowę uwzględniającą wszystkie wprowadzone zmiany co dodatkowo wydłużyło proces budowlany. Jednak dzięki sprawnej koordynacji prac prowadzonych przez Inspektora Nadzoru – Pana mgr inż. Marcina Surowiaka, a także dobrej współpracy zespołu projektowego z inwestorem, udało się dotrzymać umownych terminów i wybudować piękny i funkcjonalny obiekt.

Koszt realizacji inwestycji wyniósł  1 281 423 zł z czego kwota 708 400 zł to dotacja pozyskana przez gminę ze środków Ministerstwa Sportu  w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej  – edycja 2016,  natomiast kwota 573 023 zł to udział własny gminy.

Użytkowanie obiektu uzależnione jest od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, który sprawdza kompletność dokumentacji budowlanej – powykonawczej. Mamy nadzieję, że czynności zakończą się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

www.lacko.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021