Spotkania konsultacyjne LGD Gorce -Pieniny zakończone

Podsumowanie

W dniu 24 września 2015 roku w gminach wchodzących w skład LGD. tj. w Czorsztynie, Krościenku nad Dunajcem, Ochotnicy Dolnej i Szczawnicy odbyły się spotkania konsultacje w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD Gorce-Pieniny.
W spotkaniach udział wzięli mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów działający na obszarze LGD. Wypracowane wnioski i rozwiązania zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii.

Spotkania konsultacyjne były kolejnym etapem w procesie prac nad strategią opracowywaną w sposób partycypacyjny, czyli z szerokim zaangażowaniem mieszkańców.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” kontynuuje prace nad nową lokalną strategią rozwoju. Serdecznie zapraszamy mieszkańców do włączania się w proces przygotowywania strategii poprzez udział w badaniach ankietowych, w spotkaniach w MOBILNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM zorganizowanym w każdej gminie wchodzącej w skład LGD oraz wypełnienie fiszki projektowej.

Zapraszamy również na KONSULTACJE PRZY KAWIE w biurze stowarzyszenia w Krościenku, Rynek 32 (budynek starej plebanii). Zachętą do udziału w konsultacjach niech będzie gadżet niespodzianka, który Państwo otrzymacie.

W ramach planowanej strategii na lata 2016-2023 LGD Gorce-Pieniny będzie dysponowało środkami na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru m.in.: premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dofinansowanie na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw, zachowanie dziedzictwa lokalnego, rozwój infrastruktury turystycznej, promocję obszaru objętego LSR.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych.

Szczególne podziękowania składamy Wójtom Gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Burmistrzowi Szczawnicy za pomoc w zorganizowaniu spotkań i udostępnienie sal.

Spotkanie zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”.

Zarząd Stowarzyszenia
LGD „ Gorce-Pieniny”

Kopia (2) spotk.konsult. 003 (Kopiowanie) Kopia (2) spotk.konsult. 006 (Kopiowanie) spotk.konsult. 020 (Kopiowanie) spotk.konsult. 029 (Kopiowanie) spotk.konsult. 051 (Kopiowanie) spotk.konsult. 052 (Kopiowanie) spotk.konsult. 072 (Kopiowanie) spotk.konsult. 073 (Kopiowanie)


19 stycznia 2022
18 stycznia 2022
26 grudnia 2021