„Skuter” w Babiogórskim Parku Narodowym

Ujawnianie osób wjeżdżających na teren Babiogórskiego Parku Narodowego na quadach, skuterach śnieżnych oraz samochodami

W dniu 21.03.2015 r. na terenie działania Komisariatu Policji w Jabłonce w rejonie Babiogórskiego Parku Narodowego zostały przeprowadzone działania pod kryptonimem „Skuter”. W działaniach wzięli udział funkcjonariusze Komisariatu Policji w Jabłone, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej Kraków z użyciem quada oraz funkcjonariusze Straży Babiogórskiego Parku Narodowego z użyciem skutera śnieżnego. Działania miały na celu zapobieganie i ujawnianie osób wjeżdżających na teren Babiogórskiego Parku Narodowego na quadach, skuterach śnieżnych oraz samochodami jak również osób poruszających się poza wyznaczonymi szlakami po terenie parku. Działania te były również skoordynowane z działaniami  na terenie Republiki Słowacji z udziałem funkcjonariuszy policji oraz Straży Parku.

W trakcie działań ujawniono 11 wykroczeń z czego 1 osobę ukarano mandatem karnym kredytowanym natomiast 10 osób pouczono.


9 maja 2021
9 maja 2021
9 maja 2021