Są wyniki naboru na rok 2022 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

Prawie 35 milionów trafi do 57 małopolskich samorządów w ramach rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W przyszłym roku samorządy planują uruchomić 216 linii (w tym utrzymać już uruchomione) o łącznej długości 7,8 tys. km.

Wspólny sukces

– To swoisty rekord, jeśli chodzi o liczbę beneficjentów, którzy otrzymają środki w ramach funduszu autobusowego. W 2021 roku w ramach pierwszego naboru do funduszu autobusowego dofinansowanie otrzymało 41 organizatorów, a łącznie z II naborem było ich 47. W roku 2022 ta liczba będzie jeszcze większa. Właśnie tak powinna wyglądać współpraca między rządem a samorządem. Razem jesteśmy silniejsi. W ramach programu wspólnie przeciwdziałamy wykluczeniu komunikacyjnemu i wspieramy Mieszkańców. Coraz większe zainteresowanie programem ze strony samorządów jest potwierdzeniem, jak bardzo był on potrzebny – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Najwięcej środków otrzymał samorząd województwa małopolskiego. To kwota w wysokości 12 955 973,70 zł. Do gminy Wieliczka trafi 2 501 202,86 zł, a do powiatu tatrzańskiego 1 781 137,77 zł.

Coraz więcej linii autobusowych

Wzrost zainteresowania programem widoczny jest także w liczbie linii komunikacyjnych objętych wsparciem oraz w pracy eksploatacyjnej wykonywanej na tych liniach.

W 2019 roku wsparcie z tzw. funduszu autobusowego umożliwiło przywrócenie lub utworzenie 40 linii autobusowych, natomiast w 2020 roku już 105 linii, a na 2021 r. zaplanowano 175 linii współfinansowanych przez państwo.

Podobnie w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. łączna liczba wozokilometrów pracy eksploatacyjnej wyniosła 289 781,70, w 2020 roku już 2 564 182,04 wozokilometrów, a na 2021 r. zaplanowano przejechanie niemal 9 mln kilometrów.

– Efekty te możliwe były dzięki dofinansowaniu zadań własnych samorządu ze środków rządowych. W 2019 r., zgodnie ze złożonymi wnioskami i zawartymi umowami, wyniosło ono 271 483,89 zł, w 2020 roku – 4 814 235,38 zł. Wsparcie na 2021 r. zostało zagwarantowane na poziomie 24,5 mln zł – podsumowuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

  • Gmina Łącko 152 763,41 zł
  • Gmina Ochotnica Dolna 379 738,80 zł
  • Powiat Nowotarski 843 992,67 zł

www.malopolska.uw.gov.pl/


16 maja 2022
16 maja 2022
14 maja 2022