Rozpoczęto prace na drogach w Czarnym Potoku

Gmina Łącko przystąpiła do przeprowadzenia modernizacji dwóch dróg gminnych w Czarnym Potoku. Prace swym zakresem obejmują wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na drodze „Do Stachonia” o długości 160 mb oraz na drodze „Główna Przez Wieś” o długości 170 mb. Obecnie położona została warstwa wyrównująca.

Przeprowadzona modernizacja ma  przyczynić się istotnie do usprawnienia ruchu drogowego w centrum miejscowości, polepszyć komfort jazdy zwiększając przy tym bezpieczeństwo użytkowników drogi. Dzięki wykonanym pracom  poprawi się również estetyka wsi.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Nowego Sącza.

 

Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 146 404,91 zł.


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021