Remont budynku remizy OSP Krościenko nad Dunajcem

Trwają prace remontowe przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem. W ramach zadania planowana jest wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien deszczowych, instalacji odgromowej i wentylacyjnej, wymiana
i uzupełnienie więźby dachowej oraz montaż płotków śniegowych. Efektem realizowanej inwestycji będzie polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska, pełniących znaczącą rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz mienia społeczności lokalnej.

Całkowity koszt zadania to 291 987,19 złotych. Gmina Krościenko nad Dunajcem, pozyskała na ten cel dotację w wysokości 100 000,00 złotych. Środki finansowe przeznaczono z Budżetu Województwa Małopolskiego, na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego.

 

kroscienko.pl, fanpage OPS Krościenko nad Dunajcem


29 września 2022
29 września 2022
27 września 2022