Radni województwa udzielili pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Łącznej kwota dofinasowania wynosi  5 425 000 zł. Pomoc ta wpłynie na polepszenie warunków w remizach strażackich i na lepsze zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w budynkach OSP. Ponadto, podniesie się stopień przygotowania operacyjnego jednostek OSP oraz poprawi efektywność działań ratowniczych przy wystąpieniu miejscowych zagrożeń, w tym chemiczno-ekologicznych, przy wypadkach komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeniach. W efekcie przełoży się to na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski.

Dofinansowanie z budżetu województwa pozwoli przeprowadzić prace remontowo-budowalne, zakupić sprzęt i umundurowanie, ale także zasili budżet konieczny do kupna wozu strażackiego.
Lista beneficjentów jest długa. Gratuluję m.in. OSP Tylmanowa (39 tys. na prace remontowo-budowlanych), OSP Czorsztyn (45 tys. na prace remontowo-budowlane), OSP Niedzica – Zamek (50 tys. na zakup wozu strażackiego), OSP Mszana Dolna (40 tys. na zakup wozu strażackiego) oraz OSP Lipinki (10 tys. na zakup sprzętu i umundurowania).
www.malopolskie.pl/ fb-Witold Kozłowski


10 sierpnia 2022
8 sierpnia 2022
30 lipca 2022