Powstanie druga część albumu „Tylmanowskie wspomnienia”

Muzeum Historii Polski po raz dziesiąty przyznało dofinansowania w Programie „Patriotyzm Jutra” wspierającym fundacje, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski – zarówno z dużych miast, jak i małych ośrodków, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.

Zespół Sterujący zdecydował o przyznaniu dotacji na realizację 144 projektów. Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał kwotę 13 tys. zł. Jest to już druga dotacja otrzymana przez WOK ze środków MHP. W zeszłym roku, dzięki dofinansowaniu, została wydana pierwsza część  album „Tylmanowskie wspomnienia”.

Dotacjami wsparto realizację różnorodnych działań m.in. warsztatów edukacyjnych, gier planszowych, filmów dokumentalnych, wystaw czy działań aktywizujących społeczności lokalne. Są wśród nich projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, są też i przedsięwzięcia ogólnopolskie.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2018 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:

– prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski

– Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

– Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej

– dr Marcin Komosa, Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

– prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski

– dr hab. Andrzej Korytko, Polskie Towarzystwo Historyczne

– Dawid Krupej, Bałtycka Fundacja Rozwoju

– dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski

– Anna Piekarska, Muzeum Historii Polski (przewodniczący)

– dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski

– Marzena Strąk, Narodowe Centrum Kultury

– dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego

 „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021