„Policjant, który mi pomógł” – ogólnopolski konkurs

Ogólnopolskie Pogotowie Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ogłosiła konkurs "Policjant, który mi pomógł"

Rozpoczęła się VIII edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Celem konkursu jest wyróżnienie policjantów, którzy w ocenie społecznej wykazują się profesjonalizmem zawodowym, w tym przede wszystkim zaangażowaną postawą wobec osób dotkniętych przemocą. Zgłoszenia, które powinny dotyczyć indywidualnych policjantów, może dokonać każda osoba indywidualnie, jak również instytucje i organizacje, oczywiście z wyjątkiem samych policjantów.

 

Formularze zgłoszeniowe i regulamin dostępne są na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy Pogotowia dla Ofiar Przemocy do 31 maja 2015 roku. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji konkursu.
 
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Komendant Główny Policji.


9 maja 2021
9 maja 2021
9 maja 2021