Podpisanie umowy na budowę mostu Malinów na potoku Grajcarek w Szczawnicy

Odbudowa obiektu mostowego - Malinów - na potoku Grajcarek

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Robert Waniczek podpisał w imieniu Powiatu Nowotarskiego umowę ze Stanisławem Chryczykiem z firmy ESBUD na realizację zadania pn. „Odbudowa obiektu mostowego – Malinów – na potoku Grajcarek wraz z korektą trasy dojazdów w ciągu drogi powiatowej Krościenko – Szczawnica”.

Umowa przewiduje, że istniejący w ciągu drogi powiatowej stary most zostanie rozebrany. W nowym śladzie wybudowany zostanie nowa przeprawa o długości ponad 43 metrów i szerokości prawie 13. Wykonane zostaną nowe dojazdy do mostu, przy drogach powstaną chodniki, przebudowane będą też cztery pobliskie skrzyżowania. Zakres prac obejmuje również m.in. budowę odcinka wodociągu, przebudowę poboczy, budowę kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia prac to 10 lipiec bieżącego roku.

Oficjalne podpisanie umowy między dyrektorem PZD a prezesem firmy, która zajmie się budową mostu, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu z udziałem m.in. starosty nowotarskiego Krzysztofa Fabera, wicestarosty Władysława Tylki i burmistrza Szczawnicy Grzegorza Niezgody. Dyrektor Robert Waniczek przypomniał zebranym, że w latach 2010-2014 na terenie Powiatu Nowotarskiego zrealizowane zostały 54 zadania, które, podobnie jak most Malinów, były finansowane ze środków Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na łączną kwotę 63,9 mln zł. Za te pieniądze przebudowano ponad 88 km dróg powiatowych, 16 obiektów mostowych, 5 przepustów i 11 korpusów dróg o łącznej długości ok. 450 m. Powiat korzystał też w tych latach ze środków państwowych na stabilizację osuwisk.

źródło: http://nowotarski.pl


9 maja 2021
9 maja 2021
9 maja 2021