Pierwsza sesja Rady Gminy Łącko w kadencji 2018-2023

W dniu dzisiejszym o godz. 10:00 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Łącko w kadencji 2018-2023. Pierwszą sesję Rady otworzył najstarszy z radnych Jan Klimek. Podczas niej wybrano nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także zaprzysiężono Wójta Gminy Łącko.

Sesja rozpoczęła się od złożenia ślubowania i wręczenia przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łącku Franciszka Młynarczyka zaświadczeń o wyborze na urząd nowo wybranym radnym. Następnie dokonano uroczystego zaprzysiężenia Wójta Gminy Łącko Jana Dziedzinę na kolejną kadencję.

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady Gminy Łącko. Na to stanowisko wybrana została Bernadetta Wąchała-Gawełek. Zastępcą przewodniczącego zostali: Elżbieta Majerska i Tadeusz Kurzeja.

Radni wybrali również członków i przewodniczących komisji:

– Komisji rewizyjnej szefować będzie Tomasz Gromala,

– Komisji skarg, wniosków i petycji przewodniczyła będzie Teresa Janczura,

– Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu przewodniczyła będzie Małgorzata Kozik,

– Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przewodniczyć będzie Jan Mrówka,

– Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej przewodniczyła będzie Elżbieta Sopata,

– Komisja Rolnictwa przewodniczyć będzie Edward Jurkowski,

– Komisji Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przewodniczyć będzie Jan Mąka.


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021