Obchody 700-leca wsi Czarny Potok

Początki wsi sięgają XIII w., kiedy to założono parafię pod wezw. św. Marcina. Wieś była własnością biskupa krakowskiego, a później w posiadaniu rodów szlacheckich: Pielszów, Rogowskich, Wielogłowskich, Waligórskich i Reklewskich. We wsi znane są, odkryte w przeszłości, nie zagospodarowane źródła wody mineralnej, szczawy chlorkowe sodowej z zawartością jodu i siarki.

W terenie, od strony pd – zach. można odszukać skąpe resztki wałów ziemnych. Jest kościół parafialny, drewniany z 1755 r. bez wyraźnych cech stylowych, konstrukcji zrębowej, jednonawowy, z prezbiterium zakończonym wielobocznie. Znajdujące się od strony pd. kaplica i dzwonnica zostały dobudowane w latach 1904-1906. W tęczy znajduje się późnobarokowy krucyfiks. Ołtarz główny rokokowo-klasycystyczny (1799 r.), z dwiema późnorenesansowymi kolumnami ze starego ołtarza. W ołtarzu znajduje się malowana na desce (1648 r.) pieta przedstawiająca Matkę Boską Bolesną („Czarnopotocka Madonna”) – obraz łaskami słynący od XVII w. W 1999 r. dokonano koronacji obrazu, koronami ze złota i kamieni szlachetnych, poświęconymi przez Jana Pawła II w czerwcu 1998 r. Obok kościoła znajduje się 600-letnia lipa; pomnik przyrody.

26 sierpnia
9:00 Konferencja naukowa nt. 700 lat wsi Czarny Potok
14:00 Wernisaż

27 Sierpnia
11:00 Uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. biskupa Władysława Bobowskiego
12:00 Odsłonięcie Jubileuszowego Obelisku
12:30 Otwarcie uroczystości
13:00 Blok regionalny
14:30 Blok artystyczny
16:00 Występ solistów – Anna Jakiesz – Błasiak, Mokołaj miko Król
17:00 Występ zespołu folklorystycznego „Kiyrpecki
17:30 Występ Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Podegrodzie”
19:00 GooroleSKA
20:30 Zabawa taneczna – KAMA

www.lacko.pl

 

 


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021