Nowy-stary ratusz w Krościenku nD

XIX-wieczny ratusz znajdujący się na krościeńskim rynku, w którym dziś swoją siedzibę ma urząd gminy oraz centrum kultury, już wkrótce czeka gruntowna przebudowa. Efektem tych prac będzie m.in. sala widowiskowa oraz dodatkowe pomieszczenia, z których będą mogli korzystać mieszkańcy odwiedzający centrum. To jednak nie jedyna inwestycja w powiecie nowotarskim. Gmina Czorsztyn postawiła na ekologię, dzięki czemu w Maniowach i Kluszkowcach zostaną rozbudowane i zmodernizowane oczyszczalnie ścieków. Przedsięwzięcia zostaną zakończone przed końcem 2020 roku. Ich koszt to ponad 20 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie z RPO.

Umowy gwarantujące dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podpisali wicemarszałek Stanisław Sorys oraz beneficjenci projektów. W spotkaniu uczestniczył też radny województwa Stanisław Barnaś.

Podpisane dzisiaj umowy pozwolą zrealizować kolejne inwestycje w subregionie podhalańskim. Nie byłoby to jednak możliwe gdyby nie środki z regionalnego programu operacyjnego oraz dobra współpraca z lokalnymi samorządami. To właśnie oni są najbliżej mieszkańców, znają ich potrzeby i wiedzą, z jakimi problemami się borykają. Jesteśmy po to, by wspierać realizację tych pomysłów i inicjatyw, które służą właśnie Małopolanom

– mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

Centrum Krościenka wypięknieje

Krościenko nad Dunajcem – ta malownicza wieś położona u podnóża Pienin, Gorców i Beskidu Sądeckiego, w dolinie Dunajca i Krośnicy – jest niezwykle popularna wśród turystów. Centralnym miejscem, które bez względu na porę roku tętni życiem, jest oczywiście rynek. Już w XIX-wieku postawiono tu ratusz, który służy mieszkańcom do dzisiaj – siedzibę ma tu bowiem urząd gminy oraz Gminne Centrum Kultury.

Budynek lata świetności ma już jednak dawno za sobą i wymaga natychmiastowej modernizacji, dlatego już wkrótce rozpoczną się prace związane z jego przebudową. To właśnie dzięki środkom unijnym – kwocie ponad 4,1 mln zł – ten zabytkowy ratusz zmieni się nie do poznania. Wypięknieje także jego najbliższe otoczenie.

Na początek zaplanowano budowę jednej kondygnacji nad dawnym kinem „Sokolica”. Powstaną tu nowe pomieszczenia na potrzeby centrum kultury. Na poziomie parteru z kolei, po przebudowie, obiekt zyska salę widowiskową z prawdziwego zdarzenia. Będzie nie tylko nowocześnie wyposażona, ale co najważniejsze, profesjonalnie oświetlona i nagłośniona. Zmieni się też całkowicie układ komunikacyjny w budynku. Część, w której siedzibę ma urząd gminy, także zostanie przebudowana. Zaplanowano wymianę konstrukcji dachu, a także wewnętrznych instalacji m.in.: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej.

Nowe przestrzenie będą służyć mieszkańcom podczas zajęć czy warsztatów artystycznych, a także lokalnym zespołom i kapelom ludowym, dla których zaplanowano tu salę prób. W budynku powstanie także część ekspozycyjna, w której będzie prezentowany dorobek historyczno-kulturowy Krościenka nad Dunajcem i Pienin oraz działających tutaj twórców lokalnych.

Warto dodać, że dzięki realizacji projektu mieszkańcy gminy Krościenko otrzymają realną możliwość uczestnictwa w kulturze, licznych inicjatywach edukacyjnych i społecznych – budujących społeczeństwo obywatelskie Krościenka, a także w koncertach, spektaklach czy pokazach kinowych.

Obiekt będzie  miejscem spotkań lokalnej społeczności, miejscem bliższego poznania dziedzictwa kulturowego regionu, a także pielęgnowania tradycji i kultury górali pienińskich.

To jednak nie wszystko. Północna pierzeja rynku, pobliska jezdnia w otoczeniu urzędu i miejsca postojowe również zostaną przebudowane. Zaplanowano też montaż nowego oświetlenia, ławek i koszy na śmieci. Nieopodal będzie przyjemnie i zielono – a wszystko za sprawą nowych nasadzeń: kwiatów i krzewów.

Koszt całej inwestycji, która zostanie zakończona do końca 2020 roku, szacowany jest na kwotę prawie 8,5 mln zł.

Ekologicznie w gminie Czorsztyn

Ponad 12,2 mln zł – na taką właśnie kwotę szacowany jest koszt dwóch inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czorsztyn, a konkretnie w Kluszkowcach i Maniowach. Dzięki dofinansowaniu obydwu projektów z RPO – 6,2 mln zł – do końca 2020 roku przedsięwzięcia zostaną zrealizowane.

Ten malowniczy, atrakcyjny przyrodniczo i krajoznawczo rejon każdego roku odwiedza liczna rzesza turystów. Cała infrastruktura turystyczna: gastronomia, działalność usługowa, hotelowa i produkcyjna sprawia, że obydwie oczyszczalnie już od pewnego czasu, zwłaszcza w sezonie turystycznym, są nadmiernie obciążone. Dlatego konieczna jest przebudowa, która pozwoli pracować oczyszczalniom z optymalną wydajnością.

Realizacja tych inwestycji nie tylko zwiększy przepustowość oczyszczalni, ale co ważne bezpośrednio ochroni i poprawi stan czystości wód Dunajca oraz zbiornika Czorsztyńskiego, a także pobliskich gruntów.

W ramach podpisanych umów zostaną wybudowane obiekty techniczne wraz z instalacjami i urządzeniami m.in.: wodociągowymi czy kanalizacyjnymi, a także reaktory biologiczne: technologiczne i energetyczne.

Zaplanowano również przebudowę i wymianę istniejących budynków, instalacji i urządzeń przeznaczonych do oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. Po modernizacjach, z oczyszczonych ścieków, odbierane będzie ciepło do ogrzania budynków poprzez instalację pomp ciepła.

Całkowity koszt inwestycji w Kluszkowcach wynosi 4,9 mln zł, z czego 3,4 mln zł pochodzi z RPO, natomiast w Maniowach – 7,3 mln zł, w tym 2,8 mln zł z RPO.


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021