Nowy prezesem Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej

Wybrano Jana Lizonia

Pan Jan Lizoń został wybrany prezesem Zarządu Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej. Zastąpił on Pana Stanisława Mazurka.

Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy Dolnej został założony 9 lutego 1992 roku. Obszarem jego działania jest parafia Ochotnica Dolna. W chwili założenia Oddział liczył 77 członków. W skład pierwszego zarządu zostali wybrani:
Tadeusz Gal – prezes
Stanisław Mazurek – wiceprezes
Kazimierz Konopka – wiceprezes
Rozalia Urbaniak – sekretarz
Maria Jankowska – skarbnik
Józefa Gołdyn – skarbnik
członkowie: Karolina Polczyk, Jan Brzeźny, Tadeusz Chryczyk, Bogdan Chlipała, Jan Chryczyk, Jan Jagieła.
Kapelanem Oddziału został ks. Stanisław Wojcieszak.
Źródło: http://zp.ochotnica.pl/, www.ochotnica.pl


27 września 2021
19 września 2021
13 września 2021