Nowa nawierzchnia oraz chodnik na drodze w Zagorzynie

W dniu 27 lipca br. oddano do użytku zmodernizowany odcinek drogi powiatowej nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa przebiegający przez m. Zagorzyn.  Z ramienia PZD w odbiorze robót uczestniczyli: Sławomir Bogucki – Zastępca Dyrektora, Józef Świderski – Inspektor Nadzoru oraz Pan Henryk Moskal. Z kolei Urząd Gminy Łącko reprezentował Paweł Dybiec – Zastępca Wójta, Jolanta Łagos – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, a także Pan Tadeusz Kurzeja – Sołtys Wsi, a zarazem Radny  Rady Gminy Łącko.

Roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni  wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Nowego Sącza. Wartość robót wyniosła 391 364 zł z czego kwota 100 000 zł została sfinansowana z budżetu gminy. Zakres obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz poboczy na odcinku długości 1200 mb.

Również dzięki wsparciu finansowemu gminy Łącko wykonany został 400 metrowy odcinek chodnika w ciągu ww. drogi powiatowej. Na ten cel gmina Łącko zakupiła i przekazała powiatowi materiały niezbędne do wykonania chodnika (krawężnik, kostkę, beton, kruszywo łamane, mat. kanalizacyjne) za łączną kwotę 58 000 zł. Roboty zostały wykonane przez pracowników PZD.

źródło:lacko.pl


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021