Miliony na odbudowę po klęskach żywiołowych

Ponad 125 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymały w tym roku małopolskie samorządy na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej spowodowanych klęskami żywiołowymi. Transzę promes przyznanych przez resort spraw wewnętrznych i administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej z lat 2009-2017 przekazał w piątek w Nowym Sączu wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Przyjechałem do Nowego Sącza z dobrą wiadomością dla mieszkańców regionu. Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński kolejny raz w tym roku postanowił przyznać Małopolsce promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jest w tym jakiś paradoks, że chwilę po tym, jak skończyliśmy walkę z żywiołem, rozdajemy promesy na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek wcześniejszych gwałtownych zjawisk atmosferycznych – przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Uroczyste wręczenie promes odbyło się w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Tam właśnie wojewoda spotkał się z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatów: nowosądeckiego, nowotarskiego, gorlickiego, limanowskiego i tatrzańskiego.

– Co istotne, ta kolejna transza pozwoli usunąć szkody z lat 2009-2017 – a więc szkody, które już bardzo długo czekały na naprawę. I właśnie to pokazuje, że te promesy, które dziś przekazuję, okazują się swego rodzaju kołami ratunkowymi dla samorządów w takich trudnych sytuacjach, jak walka ze skutkami gwałtownych wezbrań wód – podkreślił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

 

Promesy przyznane zostały na m.in. zadania:

Ochotnica
-Remont drogi gminnej nr K363926 Potok Groński w Ochotnicy Górnej w km 0+150-0+320
-Remont drogi gminnej nr K363924 Bartoszówka w Ochotnicy Górnej w km 1+870-2+070

Łącko
-Remont drogi gminnej Jazowsko nr 292214 K w miejscowości Łazy Brzyńskie w km 0+000-0+530
-Remont drogi gminnej Do Dunajca nr 292058 K w miejscowości Czerniec w km 0+000-0+322
-Remont drogi gminnej Cebulówka nr 291767 K w miejscowościZarzecze w km 0+968-1+718

Szczawnica
-Odbudowa mostu wraz z przyczółkami i umocnieniami na potoku Sielskim w ciągu drogi Jana Pawła II boczna nr 364851K w km 0+075 do 0+083 w Szlachtowe


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021