Małopolski Plebiscyt „Poza Stereotypem – Senior Roku 2018” – zgłoszenia do 6 września

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów w XIII Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem – Senior Roku 2018”. Tak, jak w poprzednich latach szukamy aktywnych seniorów (60+) z terenu Województwa Małopolskiego, angażujących się w życie społeczności lokalnej, wspierających otoczenie swoim doświadczeniem, osób nieszablonowych, które rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:

 • być liderami społeczności lokalnej,
 • aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
 • bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
 • udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem Województwa Małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2018 mogą zgłaszać przede wszystkim:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • jednostki pomocy społecznej,
 • instytucje kultury,
 • administracja publiczna,
 • grupy nieformalne,
 • osoby fizyczne.

Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków

 • nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) formularz oświadczenia Kandydatki/Kandydata o wyrażeniu zgody na udział w plebiscycie (załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz w przypadku załączenia do zgłoszenia rekomendacji klauzulę Informacyjna wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu).
 • dodatkowo Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) w elektronicznej wersji edytowalnej należy przesłać na płycie CD wraz ze zgłoszeniem lub na adres e-mail: mbras@rops.krakow.pl.
 • zgłoszenia (wersja papierowa i elektryczna) należy przesłać najpóźniej do dnia 6 września 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora Plebiscytu).

REGULAMIN KONKURSU

 

www.malopolskie.pl


9 maja 2021
9 maja 2021
9 maja 2021