Małopolska jako pierwszy region będzie miała budżet obywatelski

Małopolska będzie miała budżet obywatelski: w 2016 r. do podziału między pięć subregionów i Kraków będzie 6 mln zł - powiedział PAP marszałek województwa Marek Sowa.

„Jesteśmy pierwszym regionem, który wprowadzi budżet obywatelski na poziomie województwa” – zaznaczył Sowa. „Chcemy realizować projekty o zasięgu powiatowym, mające wartość do 100 tys. zł albo subregionalnym o wartości do 300 tys. zł o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym lub turystycznym” – zapowiedział.

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie konsultacji społecznych dotyczących regulamin budżetu obywatelskiego – mają one potrwać do 9 października.

Regulamin przewiduje, że projekty do budżetu obywatelskiego województwa będą mogli zgłaszać mieszkańcy Małopolski, którzy skończyli 18 lat i ich pomysł popiera co najmniej 15 osób. Weryfikację złożonych projektów pod kątem m.in. zgodności z prawem, kompetencjami i zadaniami województwa, możliwości realizacji i rzeczywistych kosztów przeprowadzą właściwe departamenty urzędu marszałkowskiego.

O wyborze projektów do realizacji zdecydują mieszkańcy Małopolski w głosowaniu.

6 milionowy budżet obywatelski zostanie podzielony w równych częściach między miasto Kraków i pięć subregionów: Małopolskę Zachodnią (powiaty chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki), podhalański (powiat nowotarski, suski, tatrzański), sądecki (powiat gorlicki, limanowski, nowosądecki i Nowy Sącz), tarnowski (powiat brzeski, dąbrowski, tarnowski i Tarnów) oraz krakowski obszar metropolitalny (powiaty bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki).

źródło: portalsamorzadowy.pl


16 maja 2022
16 maja 2022
14 maja 2022