Lokalne Grupy Działania z unijnymi dotacjami

Za nami kolejne szkolenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele małopolskich Lokalnych Grup Działania. Podczas spotkania wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył aneksy do umów, 12 regionalnym LGD, gwarantujące uzyskanie dodatkowych środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotacje te pozwolą realizować kolejne zadania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podczas wcześniejszego, kwietniowego spotkania z Lokalnymi Grupami Działania wicemarszałek Łukasz Smółka poinformował o możliwościach ubiegania się o dodatkowe wsparcie finansowe. W poniedziałek, wybrane grupy, które spełniły warunki umowy ramowej, osiągając wymagane progi we wskaźnikach Lokalnej Strategii Rozwoju, odebrały aneksy zwiększające otrzymane środki. Dzięki nim już niebawem będą mogły realizować przygotowane przez siebie strategie. A wszystko w ramach dotacji unijnych.

Nie sposób przecenić wkładu Lokalnych Grup Działania w rozwój małopolskich obszarów wiejskich. Wzrost przedsiębiorczości na wsiach to w głównej mierze Państwa zasługa i sukces. Gratuluję najbardziej aktywnym małopolskim Lokalnym Grupom Działania i życzę powodzenia w dalszej pracy na rzecz naszej Małopolski

– powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Aneksy do umów odebrali reprezentanci 12 Grup: Stowarzyszenie LGD „Dolina Soły”, Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki”, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, LGD „Korona Sądecka”, Stowarzyszenie Dolina Karpia, Podhalańska Lokalna Grupa Działania, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”, Stowarzyszenie LGD „Jurajska Kraina”, Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska, Stowarzyszenie LGD „Gorce-Pieniny” i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego „ProKoPaRa”.

 

www.malopolska.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021