Jak chronić bogactwo Karpat?

Zagadnieniom związanym z kształtowaniem przestrzeni w Karpatach poświęcone było II Forum Karpackich Gmin. W dyskusji panelowej „Ukryte koszty oraz stracone szanse nieodpowiedniego planowania przestrzennego” uczestniczył członek ZWM Leszek Zegzda, który także złożył gratulacje laureatom konkursu „Karpacka Gmina”

W Sromowcach Niżnych na dwudniowym Forum spotkali się przedstawiciele gmin, objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat. Rozmawiano m.in. o założeniach systemowych i uwarunkowaniach zintegrowanego planowania rozwoju, problemach związanych z planowaniem zintegrowanym w obszarach funkcjonalnych, a także o planowaniu przestrzeni o wysokich walorach krajobrazowych.

– Debata na temat przestrzeni życiowej, która nie tylko dla nas jest tak atrakcyjna, ale także dla tych, którzy nas odwiedzają, odbywa się wśród ludzi, którzy podejmują decyzje. Wśród tych, którzy mając na względzie interesy indywidualne, równocześnie patrzą na interesy zbiorowe. Nad wszystkim jest dobro wspólne, bo ono pozwala godnie żyć sięgając do korzeni, ale równocześnie patrząc w przyszłość – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Podczas dyskusji panelowej, moderowanej przez burmistrza Krynicy-Zdroju Dariusza Reśko, wspólnie z członkiem Zarządu Leszkiem Zegzdą, architekt, członek Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, dr Adam Kowalewski, urbanista, członek Małopolskiej Okręgowej Rady Architektów RP Bartłomiej Stawarz oraz kierownik Zakładu Geografii Miast i Ludności, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, dr hab. prof. PAN Przemysław Śleszyński, zastanawiali się w jakim obszarze i jakie straty ponoszą Gminy Karpackie w wyniku nieodpowiedniego planowania przestrzennego, jak można je oszacować oraz jakie ewentualne działania mogłyby skutecznie poprawić sytuację w ww. zakresie.

Rozmówcy zgodnie stwierdzili, że wadliwe planowanie przestrzenne lub jego brak wywołuje straty społeczne, które są niezwykle trudne do oszacowania. W perspektywie społeczno-ekonomicznej i krajobrazowej głównym celem planowania przestrzennego powinna być optymalizacja, czyli wskazywanie najlepszych możliwości racjonalnego, efektywnego gospodarowania przestrzenią z punktu widzenia zaspokajania potrzeb i jakości życia przy równoczesnej ochronie zasobów naturalnych. Nie można także pominąć o roli regulacyjnej planowania pomiędzy prawami indywidualnymi a dobrem wspólnym, sprowadzającej się do godzenia interesów różnych podmiotów.

Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu „Karpacka Gmina”. Wyróżnione zostały jednostki, które uwzględniają cele ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w swojej polityce rozwoju oraz w realizacji działań własnych. Pierwsze miejsce zajęła gmina Raciechowice (powiat myślenicki, województwo małopolskie). Na kolejnych pozycjach znalazły się gminy: Zarszyn (powiat sanocki, województwo podkarpackie) i Istebna (powiat cieszyński, województwo śląskie). Okolicznościowe statuetki i grawertony wręczył członek Zarządu Leszek Zegzda, w towarzystwie członków Kapituły Konkursu.

II Forum Karpackich Gmin, którego celem jest debata publiczna na temat dobrego kształtowania przestrzeni w Karpatach oraz wsparcie merytoryczne jednostek samorządu terytorialnego w procesie wdrażania zasad planowania przestrzennego, chroniących zasoby przyrodnicze, kulturowe i społeczne, zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu pt. „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”, wspartego środkami ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

źródło i zdjęcia: malopolskie.pl

255679_02_2015.09.25_jaug_640 296529_10_2015.09.25_jaug_640 537126_06_2015.09.25_jaug_640 560358_03_2015.09.25_jaug_640 739638_07_2015.09.25_jaug_640 900917_09_2015.09.25_jaug_640 920812_11_2015.09.25_jaug_640

 


19 stycznia 2022
18 stycznia 2022
26 grudnia 2021