Firma z Krakowa zaprojektuje Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

W budynku znajdować się będzie sala kinowo-koncertowa na 220-240 osób, pełniąca również rolę sali konferencyjnej i wykładowej, szkoła muzyczna, biblioteka (mediateka), świetlica środowiskowa, izba regionalna, sale warsztatowe (sale prób orkiestry, zespołów regionalnych, wykładów, gier, itp.) oraz część administracyjna Gminnego Ośrodka Kultury

Do przetargu ogłoszonego przez Gminę Łącko na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku stanęło 19 firm projektowych z rejonu całej Polski. Najwięcej ofert bo aż 7 wpłynęło z Krakowa, tylko jedna z Nowego Sącza. Za najkorzystniejszą uznana została oferta Pracownia Projektowa F-11 Dr inż. arch Marcin Furtak z siedzibą w  31-521 Kraków, ul. Grochowska 6 B, wartość oferty opiewała na 189 420,00 brutto.

Wartość złożonych ofert zamknęła  się w przedziale 146 370 zł – 707 250,00 zł. Dodatkowymi kryteriami był termin wykonania zamówienia oraz okres  rękojmi i gwarancji.

Projektowany budynek ma być centrum lokalnej aktywności dla miejscowej społeczności oraz posiadać funkcje, które zapewnią jego maksymalne wykorzystywanie przez użytkowników o rożnych zainteresowaniach. Budynek musi nawiązywać do otoczenia, zwłaszcza do istniejącej obok hali widowiskowo-sportowej, który będzie jego funkcjonalną kontynuacją, przedłużeniem.

źródło:lacko.pl

lacko lacko1


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021