Ekologiczne inwestycje w Ochotnicy Dolnej, Starym Sączu, Łabowej i Korzennej, EkoCentrum w Rytrze

Dzięki unijnym dotacjom w Małopolsce zostaną zrealizowane kolejne proekologiczne projekty. W Ochotnicy Dolnej kilkadziesiąt przestarzałych urządzeń grzewczych zostanie zastąpionych ekologicznymi kotłami. Inwestycje w Starym Sączu, Łabowej i Korzennej są związane z termomodernizacją m.in. budynków szkolnych. Z kolei w Rytrze planowane jest utworzenie Popradzkiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska.

 
Umowy gwarantujące dofinansowanie projektów zostały przekazane przez marszałka Małopolski Witolda Kozłowskiego podczas spotkania z beneficjentami w Kinie Sokół w Starym Sączu. W uroczystości wzięli udział radni województwa: Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz i Stanisław Pasoń oraz posłowie Patryk Wicher i Jan Duda.

 

Ochotnica Dolna

Gmina Ochotnica Dolna otrzymała dotację z funduszy europejskich w wysokości ponad 290 tys. zł na wymianę ok. 30 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na jej terenie. Stare urządzenia zostaną zastąpione nowoczesnymi ekologicznymi kotłami opalanymi pelletem.

W ramach projektu gmina wykona także prace związane z przystosowaniem instalacji wewnętrznej w budynkach oraz przeprowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną skierowaną do mieszkańców.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to blisko 300 tys. zł. Umowę na realizację projektu z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego odebrał wójt gminy Ochotnica Dolna, Tadeusz Królczyk.

Stary Sącz

Z kolei gmina Stary Sącz otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości ponad 1 mln zł na modernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego. Środki te umożliwią przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły oraz przebudowę kotłowni gazowej. W obiekcie zaplanowano przede wszystkim docieplenie ścian i wymianę kotłów gazowych na kondensacyjne.

Umowa na realizację projektu została przekazana na ręce burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka. Całkowity koszt projektu to ponad 1,7 mln zł.

Z myślą o zdrowiu mieszkańców

Jak podkreślił marszałek Witold Kozłowski, wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne kotły to prosta recepta na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy, a głęboka termomodernizacja budynków jest doskonałym sposobem na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, a tym samym – niższe rachunki za ogrzewanie.

Jako Samorząd Województwa Małopolskiego kierujemy się przekonaniem, że poprawa stanu środowiska naturalnego przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości życia mieszkańców. Pamiętajmy, że przedsięwzięcia takie jak wymiana źródeł ogrzewania czy docieplanie budynków nie tylko zwiększają nasze bezpieczeństwo czy przynoszą oszczędności, ale mają także inny, nadrzędny cel: pomagają zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza

 powiedział marszałek Witold Kozłowski. Po czym dodał: – Zdrowie mieszkańców jest dla nas najważniejsze, dlatego Małopolska od dawna stawia na ochronę środowiska. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że na działania antysmogowe i proekologiczne przeznaczamy niebagatelne środki.

Łączny koszt projektów, realizowanych w Ochotnicy Dolnej, Starym Sączu, Łabowej i Korzennej to ponad 5,7 mln zł, z czego wartość dofinansowania przyznanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 to blisko 3,5 mln zł.

EkoCentrum w Rytrze

Podczas spotkania z beneficjentami w Starym Sączu została także podpisana umowa dzierżawy budynku w miejscowości Rytro, gdzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego planuje stworzyć Popradzkie Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. Dokument sygnowali wójt gminy Rytro Jan Kotarba i dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Marcin Guzik.

W EkoCentrum realizowane będą działania związane z edukacją przyrodniczą i środowiskową. Budynek centrum zostanie wykończony i urządzony z wykorzystaniem nowoczesnych, energooszczędnych technologii, dzięki czemu będzie również stanowił przykład dobrych praktyk w zakresie rozwiązań architektonicznych i stosowania technologii przyjaznych środowisku.

Utworzenie EkoCentrum w Rytrze to element większego projektu, który zakłada stworzenie sieci Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska. Poza Rytrem, podobne placówki mają powstać w dwóch lokalizacjach: w Krakowie, na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz w miejscowości Jastrzębia, na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.

Przypomnijmy, że budowa sieci EkoCentrów została wpisana w program EkoMałopolska, przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego w 2019 r. W chwili obecnej ZPKWM stara się o środki z programu Pomocy Technicznej RPO na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla tych inwestycji.

Rozpoczęcie modernizacji obiektu w Rytrze planowane jest na 2022 rok. Umowa podpisana w Starym Sączu przewiduje 30-letni okres dzierżawy budynku.

Rewitalizacja Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju

Podczas wydarzenia marszałek Witold Kozłowski poinformował Piotra Rybę – burmistrza Krynicy-Zdroju o decyzji ZWM związanej z przedłużeniem terminu inwestycji dotyczącej rewitalizacji bulwarów Dietla. Pierwotnie inwestycja miała zostać zakończona do końca 2020 roku, ale na wniosek burmistrza Piotra Ryby w związku z pandemią, jej realizację przesunięto wstępnie na sierpień 2021 roku.

W dobie koronawirusa prowadzenie prac związanych z przedsięwzięciami tak złożonymi jak rewitalizacja bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju jest w sposób naturalny utrudnione. Dlatego Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu terminu realizacji tej inwestycji do sierpnia przyszłego roku

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Projekt renowacji Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju wpisuje się szerszy rozwój infrastruktury uzdrowiskowej miasta. Zakłada on m.in. remont i przebudowę nawierzchni, koryta potoku i dwóch kładek nad nim, przebudowę i rozbudowę oświetlenia oraz nasadzenie roślinności ozdobnej. Wartość przedsięwzięcia to ponad 7,7 mln zł, z czego aż 5,2 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich.

www.malopolska.pl/


19 stycznia 2022
18 stycznia 2022
26 grudnia 2021