Dzień Regionalny w Szkole Podstawowej i Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej

Imprezie towarzyszyła wystawa „W dawnej Ochotnicy” oraz wystawa przepięknych prac plastycznych przygotowanych w ramach konkursów.

6 maja wszyscy uczniowie i nauczyciele zaprezentowali się w strojach góralskich albo z góralskim elementem. O 9.30 zebrali się w sali gimnastycznej, by świętować Dzień Regionalny przygotowany przez zespół nauczycieli w składzie: Agata Chlipała, Małgorzata Kędzierska i Agnieszka Dyda.

Wszystkich zebranych powitały dyrektorki szkół – panie Barbara Konopka i Renata Rusnarczyk, a następnie zespół NUCICKI zaprezentował scenkę poświęconą historii i tradycji Ochotnicy, autorstwa pani Agaty Chlipały – z muzyką, śpiewami i tańcami regionu. Kolejnym punktem programu było wręczenie przez panią dyrektor Barbarę Konopkę nagród w konkursach plastycznych dla najmłodszych klas szkoły podstawowej. Klasy I i O przygotowały prace na temat „My górole”, klasy II i III „W Ochotnicy”, a czwartaki mieli za zadanie namalować plakat reklamujący Ochotnicę.

Następnie odbył się Międzyklasowy Quiz o Ochotnicy. Wystartowały w nim trzyosobowe drużyny wszystkich klas IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum – 11 drużyn. Nad przebiegiem czuwała komisja w składzie: panie Monika Groń – kierowniczka Gminnej Biblioteki Publicznej w Ochotnicy Dolnej, Monika Jagieła – kierowniczka Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ochotnicy Dolnej, dyrektorki Barbara Konopka i Renata Rusnarczyk oraz pani Małgorzata Kędzierska, polonistka szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszyscy uczestnicy doskonale się przygotowali i wykazali ogromną wiedzę o historii i zwyczajach Ochotnicy. Rywalizacja była bardzo zacięta i dopiero dogrywka wyłoniła zwycięzców.

Imprezie towarzyszyła wystawa „W dawnej Ochotnicy” oraz wystawa przepięknych prac plastycznych przygotowanych w ramach konkursów. Dziękujemy Gminnej Bibliotece Publicznej i Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w Ochotnicy Dolnej za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia a nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów.

Tekst: Agata Chlipała

Zdjęcia: Jan Barnaś, Beata Chrobak, Małgorzata Kędzierska

 


27 września 2021
19 września 2021
13 września 2021