Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

16 października 2017 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko – Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – Przewodnicząca Rady Gminy Łącko, Radni Gminy Łącko, Pan Paweł Dybiec – zastępca Wójta Gminy Łącko, Pan Wojciech Jamro – sekretarz Gminy Łącko, Pani Magdalena Śliwińska – prezes ZNP oddział w Łącku, Józef Strączek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Paweł Czepielik – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Łącku, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy oświaty oraz emerytowani pracownicy.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyrektorom oraz nauczycielom szkół nagrody Wójta za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody otrzymali:

Dyrektorzy szkół: Barbara Stolarska, Halina Setlak, Danuta Potoniec, Danuta Kałużna.

Wicedyrektorzy: Małgorzata Giemzik, Rafał Gałysa.

Nauczyciele: Lidia Gonciarz, Maria Kramarczyk, Cecylia Zbozień, Ewa Aleksander-Obrzut,
Ewa Fałowska, Elżbieta Wojak, Elżbieta Klag, Barbara Duda, Władysława Poręba, Maria Zięba,  Paweł Przybyło, Michał Czapliński,.

Życzenia nauczycielom oraz pracownikom oświaty złożyli: Przewodnicząca Rady Gminy – Bernadetta Wąchała-Gawełek, prezes ZNP – Magdalena Śliwińska, Wójt Gminy – Jan Dziedzina oraz dyrektor SCUW – Lucyna Citak. Uroczystość uświetniła Kapela góralska.

Po części oficjalnej dyrektor SCUW i Wójt Gminy Łącko zaprosili zgromadzonych gości na poczęstunek, który był znakomitą okazją do rozmów między pracownikami szkół.

lacko.pl


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021