Dwie umowy na dofinansowanie ze środków PFRON

26 lipca w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu podpisano umowy na dofinansowanie ze środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zakupu autobusu i busa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Program, umożliwia ubieganie się za pośrednictwem powiatu o środki finansowe na działania w obszarze likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i transportowych.

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi otrzyma dofinansowanie na zakup autobusu dla osób niewidomych z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Zakup nowego autobusu jest niezbędny do pełnej realizacji założeń i celów wychowawczo – dydaktyczno – rehabilitacyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Rabce- Zdroju. Obecny autobus, z którego korzysta Ośrodek ma już ponad 20 lat i nie spełnia odpowiednich norm technicznych i unijnych. Łączny koszt realizacji projektu to 330 000,00 zł z czego 198 000,00 zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych trafi do Przytuliska Św. Brata Alberta w Grywałdzie, prowadzonego przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Samochód ułatwi mieszkankom transport oraz zapewni komfort i poczucie bezpieczeństwa, które jest tak bardzo ważne dla osób, które z racji swego podeszłego wieku, niepełnosprawności i licznych chorób musiały opuścić swoje domy i zamieszkały w nowym środowisku jakim jest Przytulisko Św. Brata Alberta w Grywałdzie. Łączny koszt realizacji projektu to 148 187,00 zł dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniesie 73 500,00 zł.


6 czerwca 2022
6 czerwca 2022
30 maja 2022