Drugi etap Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozstrzygnięty – miliardy złotych na strategiczne lokalne inwestycje

Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld zł przydzielone w drodze dwóch naborów. Właśnie rozstrzygnęliśmy pierwszy z nich na kwotę 4,35 mld złotych.

Wsparcie jest bezzwrotne. Pieniądze przekazane przez rząd można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje m.in.: szpitale i przychodnie, szkoły, przedszkola oraz żłobki, wodociągi i kanalizację, domy pomocy społecznej czy drogi. Pieniądze są przyznawane gminom w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji.

Program to także wsparcie dla tysięcy firm i setek tysięcy pracowników, które realizują zadania inwestycyjne dla samorządów. To kolejny zastrzyk pieniędzy, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także rozwój przedsiębiorstw.
W sumie 12 mld zł dla samorządów na ważne inwestycje
„Cała ta pula jest przeznaczona na inwestycje lokalne, które dla nas są inwestycjami strategicznymi. Dla nas nie tylko to wielkie inwestycje, ale też te małe. Mają one charakter strategiczny dla lokalnej społeczności” – podkreślił szef polskiego rządu.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. Obecna odsłona Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nieco zmieniła swoją formułę – jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

 • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce)
 • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym:

– 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty)
– 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce)

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.


 • Łącko
  Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej –  Przedmiotem inwestycji jest stworzenie trwałego i nowoczesnego Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej, który stanowić będzie dopełnienie funkcjonujących już od kilku lat Hali widowiskowo – sportowej oraz amfiteatru na Jeżowej, które znajdują się tuż opok planowanej inwestycji

całkowity 25 170 048,40
wnioskowana 8 000 000,00


 • Szczawnica
  Poprawa jakości życia mieszkańców w sołectwach Jaworki i Szlachtowa poprzez rozbudowę istniejącego wodociągu. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w sołectwach Jaworki i Szlachtowa o łącznej długości 3671,50
  mb. Celem realizacji projektu jest poprawa infrastruktury komunalnej poprzez umożliwienie dostępu do infrastruktury wodociągowej a tym samym podniesienie standardu życia mieszkańców obecnie korzystających z własnych ujęć.

całkowity 3 262 678,45
wnioskowana 3 262 678,45


 • Czorsztyn
  Projekt obejmuje modernizację pompowni na terenie Gminy Czorsztyn, czyli:
  – przebudowę pompowni wody czystej w Czorsztynie
  – przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Kluszkowcach
  – przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce –
  Pośrednie”
  – przebudowę instalacji pompowni wody czystej „Sromowce

całkowity 882 000,00
wnioskowana 882 000,00


 • Krościenko nad Dunajcem
  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa bud. Szkoły Podst. w Grywałdzie tj.
  – nadbudowa 2sal lekcyjnych.
  – dobudowa dwukondygnacyjnej szatni

całkowity 3 500 000,00
wnioskowana 3 000 000,00


 • Łapsze Niżne
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Frydman ul. Szkolna. Na
  przedmiotową inwestycję została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr BA.6740.1.1615.2018.AŁ z dnia 14.02.2019.

całkowity 418 113,20
wnioskowana 418 113,20

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kacwin ul. Majowa. Na
  przedmiotową inwestycję została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr BA.6740.1.1616.2018.PM z dnia 24.01.2019.

całkowity 1 834 818,86
wnioskowana 1 834 818,86


 • Ochotnica Dolna
  Przedmiotem projektu jest rozbudowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Ochotnicy Dolnej, czego wynikiem będzie poprawa warunków uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej. W projekcie zaplanowano m.in. prace polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę oraz modernizację placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem zieleni.

całkowity 690 000,00
wnioskowana 690 000,00

 • Przedmiotem projektu jest utworzenie w Ochotnicy Dolnej wielopokoleniowej przestrzeni spotkań przeznaczonej dla:
  – młodych: skate park, park linowy, ściana wspinaczkowa,odnowa płyty istniejącego boiska i ogrodzenia;

całkowity 3 512 496,00
wnioskowana 1 971 811,15

 • Odbudowa drogi gminnej K363921 Jaszcze w m. Ochotnica Górna wraz z mostem i zabezpieczeniami zniszczonymi w
  wyniku intensywnych opadów deszczu. W wyniku działania żywiołu ponieśliśmy ogromne straty w 2018 r. ww. 99,06% dochodów własnych. W 2019 r. 5,3% a w 2020 r. 15,7%. W 2018 r. i 2020 r. gminę ujęto w specjalnym

całkowity 2 980 000,00
wnioskowana 2 980 000,00

 • Rozbudowa mostu na rzece Dunajec w os. Brzegi w m. Tylmanowa o długości 104 m., nośności 40 t. Przeprawa jest kluczowa dla zachowania ciągłości ścieżek rowerowych VeloDunajec realizowanych przez Województwo Małopolskie.
  Środki pozyskane z FIL będą stanowić część wkładu własnego do wniosku w ramach FDS dot. rozbudowy drogi gminnych

całkowity 13 520 641,00
wnioskowana 3 760 320,00


 • Szaflary
  Inwestycja dotyczy przebudowy części budynku SP Skrzypne oraz przebudowy budynku przy SP w Bańskiej Niżnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkola. Realizacja zadania pozwoli na otwarcie 2 nowych przedszkoli dla 79 dzieci. Dotychczas gmina Szaflary dysponuje tylko jednym przedszkolem gminnym w Szaflarach dla 100 dzieci i co roku

całkowity 1 200 000,00
wnioskowana 1 000 000,00


 • Małopolska
  Modernizacja odcinków DW 969 na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica
  Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ- Stary Sącz na odcinku o długości ok. 1,52 km w miejscowości Krośnica do parametrów drogi klasy G. Modernizacja polegać będzie na wymianie nawierzchni bitumicznej.

całkowity 2 865 006,00
wnioskowana 438 251,00

 

www.malopolska.uw.gov.pl, www.premier.gov.pl


19 stycznia 2022
18 stycznia 2022
26 grudnia 2021