Droga „Łącko – W Górki” w budowie

Trwają prace związane z budową nowej drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką Nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową Łącko – Czarny Potok – Naszacowice. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wykonana została podbudowa i odwodnienie drogi, ułożono obrzeża pod chodnik oraz przesunięto linię niskiego napięcia. Obecnie trwają prace przy układaniu kostki brukowej pod parking, który pomieści ok. 40 samochodów osobowych.

Termin zakończenia robót zaplanowano na koniec sierpnia br.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki otrzymanemu przez gminę dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  na lata 2016-2019, w kwocie 461 104 zł, natomiast wartość całego zadania to 1 440 ww751 zł.

www.lacko.pl


1 października 2021
27 września 2021
19 września 2021