Dni mediacji w nowotarskiej prokuraturze

Prokuratorzy będą pełnić dyżury i udzielać bezpłatnych porad

Prokuratora Rejonowa w Nowym Targu informuje o obchodach w dniu 15.10.2015r.Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji w dniach 12-17.10.2015r. pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Mediacja w postępowaniu karnym ma na celu doprowadzenie do ugodowego rozwiązania konfliktu karnego pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą (podejrzanym) w drodze negocjacji prowadzonych przy udziale mediatora powołanego przez prokuratora lub sąd. Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania w swojej sprawie,pomaga zrozumieć stanowisko drugiej strony i wypracować przy udziale osoby neutralnej – mediator satysfakcjonującą ugodę.

Jej zdaniem jest również doprowadzenie do szybkiego naprawienia przez sprawcę szkody i zadośćuczunienia pokrzywdzonemu za doznaną krzywdę.

W ramach Tygodnia Mediacji w dniach od 12 do 16 października 2015r. W godzinach od 8:30 do 14:00 w siedzibie Prokutratury Rejonowej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29 wyznaczeni prokuratorzy będą pełnić dyżury w toku których osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o zasadach korzystania z pomocy mediatora w toku postępowania karnego oraz korzyściach z tego płynących.

Zapraszamy więc osoby zainteresowane mediacją do siedziby nowotarskiej Prokuratury Informacje takie będa również udzielone przez prokuratorów telefonicznie pod nr tel. 18 26 400 70

 

zdjęcie. ms.gov.pl


19 stycznia 2022
18 stycznia 2022
26 grudnia 2021