Delegacja Gminy Ochotnica Dolna u Węgrów

W dniach 25-26.08, delegacja Gminy Ochotnica Dolna uczestniczyła w uroczystościach winobrania w regionie Górnych Węgier w miejscowości Ipolyneyk. Nastąpiło tam podpisania woli współpracy obydwu partnerów.

Wójt Gminy Stanisław Jurkowski zabierając głos na głównej scenie, czy na scenie domu kultury, podkreślał wolę współpracy, oraz wymiar ludzki takich spotkań sprowadzający się do kontaktów osobistych i zdobywania osobistych doświadczeń. Złożono wiązanki pod pomnikiem Świętego Stefana Króla Węgier oraz przy miejscu pamięci Węgrów pochodzących z Ipolyneyk a poległych za wolność.

Delegacja odwiedziła również grób polskiego żołnierza pochowanego w pobliskiej miejscowości, który jako uchodźca z 1939 roku dotarł na te ziemie i zmarł na obczyźnie. Jego grób przez wszystkie te lata jest opiekowany przez braci Węgrów.

Koncert okolicznościowy, na którym wystąpiła nasza muzyka „Wstuzecki”, dopełniła całości. Oczywiście gościnność i opieka gospodarzy zasługuje na podziękowanie.

Informacja o naszej wizycie zaistniała w prasie węgierskiej i daje powody do zadowolenia, że ta współpraca przekłada się na rzeczywistą promocję i budowanie wizerunku Gminy Ochotnica Dolna na zewnątrz.

W delegacji wzięli udział:
Wójt Gminy – Stanisław Jurkowski
Vice-Wójt – Elżbieta Polczyk
Przewodniczący Rady – Jan Franczyk
Przewodnicząca Oświaty i Wychowania, Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Maria Franczyk
Prezes OSP Ochotnica Dolna – Wojciech Chlipała
Kierownik Promocji Gminy – Piotr Gąsienica
Instruktor WOK – Halina Jagieła
oraz Muzyka Wstuzecki.


6 czerwca 2022
6 czerwca 2022
30 maja 2022