Bronek z Obidzy laureatem w Konkursie im. ks. prof. Bolesława Kumora, „Zioła w kuchni górali gorczańskich” wyróżniona przez czytelników.

Publikacja „Zioła w kuchni górali gorczańskich”  wyróżniona Nagrodą Czytelników w Konkursie im. ks. prof. Bolesława Kumora
Wydane w ubiegłym roku publikacje „Zioła w kuchni górali gorczańskich” (Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej) oraz „Przewodnik turystyczny Ochotnica & Tylmanowa & Leśnica” (Gmina Ochotnica Dolna) zostały nominowane do organizowanego po raz dziesiąty, przez Fundację Sądecką, Konkursu Literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora.
Ogłoszenie wyników konkursu literackiego nastąpiło podczas sobotniej gali (tj. 14 maja), która odbyła się w Wyższej Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu.
Uroczystą galę rozpoczęła prezentacja wszystkich tegorocznych kandydatów w kategorii „Sądecki Autor” i „Książka o Sądecczyźnie”. Do X Konkursu Literackiego o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora zostało zgłoszonych 12 autorów w kategorii „Sądecki Autor” oraz 30 tytułów książkowych w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Zgłoszeni autorzy oraz publikacje były oceniane przez kapitułę, ale także zostały poddane głosowaniu Czytelników.
I to właśnie Nagrodą Czytelników, w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”, spośród 30 publikacji, została wyróżniona książka ”Zioła w kuchni górali gorczańskich”  wydana w 2021 r. przez Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej, w ramach realizowanego wówczas projektu „Tradycja ziołami pachnąca”. Dyplom uznania, z rąk dr Sławomira Wróblewskiego – cenionego historyka, nauczyciela, publicysty, odebrały pracownice Urzędu Gminy w Ochotnicy Dolnej Lucyna Kozub i Monika Pasiut.
Tegoroczna Nagroda im. ks. prof. B. Kumora w kategorii „Sądecki Autor” powędrowała do poety Bronka z Obidzy (Kozieńskiego). Laudację na cześć laureata wygłosił Jan Dziedzina, Wójt Gminy Łącko.
Z kolei, laureatem w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” została monografia „Kultura Ludowa Górali Nadpopradzkich” pod redakcją Katarzyny Ceklarz i Joanny Hołdy. Nagrodę odebrała Katarzyna Ceklarz, a laudację o tej publikacji wygłosił Witold Kaliński.
www.ochotnica.pl


6 czerwca 2022
6 czerwca 2022
30 maja 2022