Altana wypoczynkowa w Tylmanowej na styl regionalnej XVIII wiecznej zabudowy

Nawiązuj do dawnej architektury mieszkalnej o konstrukcji zrębowej gdzie najbardziej rzucającym się w oczy elementem było uszczelnienie między belkami w kolorze niebieskim

Na gminnej działce na os. Zaziąbły w Tylmanowej powstała nietypowa altana, miejsce odpoczynku dla pieszych i rowerzystów. Nietypowa, bo zaskakuje wyglądem a głównie nawiązaniem do dawnej architektury mieszkalnej  o konstrukcji zrębowej charakterystycznej dla tego miejsca, gdzie najbardziej rzucającym się w oczy  elementem było uszczelnienie między belkami w kolorze niebieskim.

Pomysłodawcami takiej właśnie formy odpoczynku byli radni sołectwa Tylmanowa, a projekt powstał dzięki pracownikom Politechniki Krakowskiej Wydziału Architektury Krajobrazu.

– Na podstawie wspólnie opracowanej koncepcji powstał projekt altany, który dzisiaj obserwować możemy nad Dunajcem. Miejsce ma służyć rowerzystom i pieszym do odpoczynku a także schronienia się pod dachem w niepogodę bądź bardzo słoneczny dzień – tłumaczy Stanisław Michałczak sołtys Tylmanowej.

Historyczny krajobraz osadniczy z drugiej połowy XVIII w. budownictwa drewnianego na wschodnim brzegu Dunajca m.in. na osiedlach Króle i Klępy to do dziś istniejące chałupy o konstrukcji zrębowej, kryte dwuspadowymi dachami, o połaciach daleko wysuniętych ponad ściany szczytowe. Uszczelnienie między belkami ścian („mszenie”) było zaklejane gliną i malowane, przy czym kolor i odcień był charakterystyczny dla każdego osiedla, np. na Klępach był to kolor sinoniebieski, zaś na Królach  biały.

Źródło: http://www.ochotnica.pl/

IMG_9791_Kopiowanie_ 0000_Kopiowanie_


27 września 2021
19 września 2021
13 września 2021