Altana w Krośnicy

Na terenie Gminy Krościenko został zrealizowany  projekt dofinansowany  ze środków unijnych w wysokości 95 % wartości zadania. W  sołectwie Krośnica oddana została do użytku altana rekreacyjna. Wybudowana  została ze  środków PROW 2014-2020 – podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

Wybudowany obiekt  przyczynił się  do rozwoju całej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na terenie obszaru  LGD w tym szczególnie uatrakcyjnił ofertę  spędzania wolnego czasu   na terenie gminy Krościenko. Wniosek do konkursu składała OSP Krośnica


6 czerwca 2022
6 czerwca 2022
30 maja 2022