Zatwierdzono dofinansowanie mikroprojektów

W dniu 10 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Nowy Targ w Nowym Targu odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”. W spotkaniu tym uczestniczył również Pan Michał Stawarski – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”, Pan Zbigniew Starzec – Wicewojewoda Małopolski oraz Pan Leszek Buller – Dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z Projektu Parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” w ramach 1 osi priorytetowej, wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 33 mikroprojekty.

Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla wybranych mikroprojektów wynosi 2,3 mln Euro. Beneficjentami mikroprojektów są polskie i słowackie gminy, miasta, instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.

Dofinansowanie otrzymali m.in.

  • Gmina Ochotnica Dolna z Gminą Lesnica – Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca ok. 96 tyś euro
  • Pieniński Park Narodowy ze Słowackim Pienińskim Parkiem – Remont Zamku Pieniny – przywrócenie możliwości zwiedzania ok. 50 tyś euro
  • Gmina Czorsztyn z Gminą Cerveny Klastor – Budowa ścieżki rowerowo – pieszej w miejscowości Sromowce Niżne ok. 50 tyś. euro
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z Gminą Velka Fankova- Trasa rowerowa na północnym Spiszu – Trasa rowerowa Wielka Fankowa – Kacwin ok. 40 tyś euro
  • Miasto i Gmina Szczawnica z Miastem Spiska Bela – Pieniny nasze polsko – słowackie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe ok. 26 tyś euro
  • Gminne Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Szaflarach z Gminą Podbiel – Wspólnie poznajemy i chronimy to, co najcenniejsze w sercu Podhala i Orawy – nasze dziedzictwo ok 16,5 tyś euro
  • Gmina i Miasto Nowy Targ -Rodzinne zwyczaje mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego Nowy Targ – Kieżmark ok. 31 tyś euro
  • Gmina Miasto Nowy Targ z Miasto Liptovsky Mikulas – Rozwój infrastruktury rowerowej w Nowym Targu i Litowskim Mikulaszu ok. 100 tyś euro

Euroregion Tatry


23 maja 2020
22 maja 2020
22 maja 2020