Zaproszenie na spotkanie dotyczące budowy wyciągów narciarskich w Gminie Ochotnica Dolna

8 stycznia 2017 roku o godzinie 10.15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej

Wójt Gminy Ochotnica Dolna Pan Stanisław Jurkowski wraz z Przewodniczącym Komisji Infrastruktury, Turystyki, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy Panem Andrzejem Sikorą zapraszają potencjalnych inwestorów, mieszkańców, firmy, osoby prywatne, wszystkich tych, którzy chcą zawiązać spółkę, zgromadzić kapitał i wybudować wyciąg w Ochotnicy na spotkanie, które odbędzie się 8 stycznia 2017 roku o godzinie 10.15 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej. Na spotkaniu obecny będzie także ekspert do spraw budowy wyciągów.

Ochotnica to tereny atrakcyjne pod budowę sieci wyciągów narciarskich, poparte ocenami przydatności na stoki narciarsko –rekreacyjne, doskonale ukształtowane z częściowym już planem zagospodarowania przestrzennego.

Gmina deklaruje zainteresowanym wszelką pomoc urbanistyczno-planistyczną w niektóre elementy uzbrojenia technicznego terenu.

Oceny przydatności terenów na stoki narciarsko-rekreacyjne w Ochotnicy Górnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna pod wskazanym LINKIEM.

http://www.ochotnica.pl/


20 października 2020
15 października 2020
14 października 2020