Zakończenie prac przy obiektach mostowych w Ludźmierzu i Ochotnicy Górnej (zdjęcia)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że zakończono prace prowadzone w ramach zadania „Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów” w m. Ludźmierz oraz Ochotnica Górna.

Przedmiotowe prace w ramach w/w zadania objęły most na potoku Rogoźnik w ciągu drogi powiatowej nr 1659K Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec w km 4+152 w miejscowości Ludźmierz oraz most na potoku Foreńdówka w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w km 9+867 w miejscowości Ochotnica Górna.

Zakres robót przy obiekcie mostowym na potoku Rogoźnik obejmował m.in. wykonanie nadpłyty pomostu, izolacji z pap zgrzewalnych płyty pomostu, ułożenie kraweżnika granitowego na obiekcie i dojazdach, wykonanie kap chodnikowych, barieroporęczy stalowych z oblaskami oraz korektę dwóch stożków na obiekcie.
Prace przy obiekcie mostowym na potoku Foreńdówka polegały na przełożeniu elementów drewnianych pomostu wraz z wykonaniem stężeń spawanych dźwigarów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na obiekcie, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej wraz z uzupełnieniem poboczy.

Wartość robót wyniosła ogółem 851 035,46 zł.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD Stanisław Chryczyk w Ochotnicy Dolnej.

 


19 marca 2019
15 marca 2019
4 marca 2019