XIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

Sesję rozpoczęło wręczenie lokalnemu przedsiębiorcy Kazimierzowi Wolskiemu nadanej przez władze wojewódzkie Srebrnej Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”

W ostatni czwartek miesiąca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się Sesja Rady Powiatu, którą rozpoczęło wręczenie lokalnemu przedsiębiorcy Kazimierzowi Wolskiemu nadanej przez władze wojewódzkie Srebrnej Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”. Wyróżnienie przyznano przedsiębiorcy jako dowód uznania za wspieranie swoja działalnością regionu Małopolski poprzez stworzenie dziesiątek miejsc pracy dla mieszkańców Podhala. Odznaczenie wręczył Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Barnaś.

Kolejno Radni omówili kwestie ważne dla mieszkańców powiatu, wśród których znalazła się m.in. możliwość zapewnienia pomocy uczniom z problemami psychicznymi oraz kwestia właściwego ulokowania powstających w Jabłonce przystanków autobusowych na ruchliwej drodze krajowej E7. Radni podjęli ponadto dyskusję na temat przeniesienia z Czarnego Dunajca oddziału powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który obecnie funkcjonuje przy ul. Składowej w Nowym Targu. W kolejnym punkcie obrad podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Skarbnik Katarzyna Machaj przedstawiła zebranym wprowadzane zmiany, natomiast Dyrektor PZD w Nowym Targu wyjaśnił szczegóły dotyczące przeprowadzanych przez jednostkę działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego dróg powiatowych. Radni przyjęli także uchwały dotyczące działalności Komisji Rewizyjnej w nadchodzącym 2016 roku oraz o opłatach za usuwanie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych na terenie powiatu, które przedstawił zebranym Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Jan Gabor. Dyrektor PZD omówił następnie określone w uchwale zmiany dotyczące liczby przystanków komunikacyjnych, które objęły dodanie do istniejącego dotychczas stanu kolejnych 7 przystanków w Zaskalu, Podszklu oraz Nowym Targu. Ważnym punktem było również przyjęcie uchwały w sprawie budowy obwodnicy Chochołowa, na którą środki finansowe przekaże Województwo Małopolskie, Powiat Nowotarski oraz Gmina Czarny Dunajec. Ostatnim punktem obrad był przedstawiony przez wicestarostę Władysława Tylkę apel o przywrócenie bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Kraków – Chicago, który wystosowany został do Wojewody Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o.

źródło i zdjęcia: nowotarski.pl


15 grudnia 2019
15 grudnia 2019
12 grudnia 2019