Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt w szkołach z terenu Gminy Łącko w ramach projektu rządowego pn. „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w 2017 roku”.

W Gminie Łącko realizowany jest projekt rządowy pod nazwą „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w 2017 roku”. Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Zadanie to dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

W projekcie uczestniczy pięć szkół:

1. Szkoła Podstawowa w Zabrzeży,

2. Szkoła Podstawowa w Zagorzynie,

3. Szkoła Podstawowa w Obidzy,

4. Szkoła Podstawowa w Jazowsku

5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku.

Gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w kozetki, biurka, stoliki zabiegowe, wagi medyczne, tablice Snellena i  Ishihary, apteczki pierwszej pomocy, szafki przeznaczone do przechowywania leków, wyrobów medycznych i środków pomocniczych, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, szafki kartoteczne przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej, parawany, stetoskopy, siatki centylowe wzrostu masy i ciała.

Każda ze szkół otrzymała dotację w pełnej wysokości po 6700,00 zł. Całkowita kwota dotacji wyniosła 33 500,00 zł.


14 stycznia 2018
Hasło tegorocznego kolędowania wyrażone w języku sango brzmiało „E gonda Nzapa e mu singila!”, co znaczy: „Tobie Boże dzięki, chwała!"
12 stycznia 2018
11 stycznia 2018
Pierwsze miejsce w rankingu ogólnopolskim zdobył sądecki "elektryk"