Wylądowali na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego zostali ukarani

Wylegitymowaniem trzech spadochroniarzy, którzy wylądowali na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, zakończyły się wspólne działania funkcjonariuszy Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i straży Gorczańskiego Parku Narodowego. Za zakłócanie ciszy i spokoju na terenie Parku, na każdego ze spadochroniarzy nałożono mandat karny w wysokości 100 zł.

Wspólna służba, pełniona w miniony weekend w obrębie Gorczańskiego Parku Narodowego, ukierunkowana była na przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu, jak również na wykrywanie i eliminowanie wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących zakazu poruszania się pojazdów mechanicznych po terenach leśnych.

Działania kontrolne – związane ze szkodnictwem leśnym w zakresie zwalczania przejawów kłusownictwa, jak również niszczenia zasobów leśnych – podejmowano również  w ramach wspólnej służby funkcjonariuszy KaOSG z policjantami z KPP Gorlice i pracownikami Służby Leśnej z Nadleśnictwa Gorlice i Nadleśnictwa Łosie.

https://www.karpacki.strazgraniczna.pl, https://www.pexels.com


12 lipca 2020
12 lipca 2020
4 lipca 2020