Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w Krościenku nad Dunajcem – wyniki

 

W dniu 7 kwietnia 2019 r. W Gminie Krościenko nad Dunajcem odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów:

 

SOŁECTWO DZIADOWE KĄTY

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

KNUTELSKA MAŁGORZATA KATARZYNA –           34

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

KOŁEK PAWEŁ

KOWALCZYK BARTŁOMIEJ

MAJKRZAK ANDRZEJ

TKACZ ANNA

WAKSMUNDZKI KRZYSZTOF

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

KNUTELSKA MAŁGORZATA KATARZYNA

RADA SOŁECKA:

KOŁEK PAWEŁ

KOWALCZYK BARTŁOMIEJ

MAJKRZAK ANDRZEJ

TKACZ ANNA

WAKSMUNDZKI KRZYSZTOF


SOŁECTWO HAŁUSZOWA

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

KOŁEK STANISŁAW – 48

WOJTASZEK KRYSTYNA – 71

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BĄK JAN – 44

GRUCA JAN – 40

KLAG MATEUSZ ADAM – 58

KLIMCZAK WANDA – 47

KOWALCZYK MARCIN – 43

KURUC ANDRZEJ – 25

MALIK JÓZEF – 36

OPOKA KRZYSZTOF PIOTR – 61

SYDORIAK STANISŁAW – 46

Wynik wyborów:

 

SOŁTYS:

WOJTASZEK KRYSTYNA

RADA SOŁECKA:

BĄK JAN

KLAG MATEUSZ ADAM

KLIMCZAK WANDA

OPOKA KRZYSZTOF PIOTR

SYDORIAK STANISŁAW


SOŁECTWO KĄTY – NIWKI:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

KNUTELSKA IWONA – 40

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BŁAŻUSIAK JADWIGA – 27

CHLIPAŁA ANNA – 19

DYDA JAN – 24

GABRYŚ BOGDAN – 31

KOTERBA JÓZEF – 29

KOTERBA ŁUKASZ – 26

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

KNUTELSKA IWONA

RADA SOŁECKA:

BŁAŻUSIAK JADWIGA

DYDA JAN

GABRYŚ BOGDAN

KOTERBA JÓZEF

KOTERBA ŁUKASZ


SOŁECTWO KROŚCIENKO – CENTRUM:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

CEPUCH ANDRZEJ STANISŁAW – 124

PLEWA FRANCISZEK – 165

 

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BODZIARCZYK LUDWIK

CHROBAK JAN

DULA JERZY

JAWOR STANISŁAW JAN

ŚNIEGOŃ BARBARA

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

PLEWA FRANCISZEK

RADA SOŁECKA:

BODZIARCZYK LUDWIK

CHROBAK JAN

DULA JERZY

JAWOR STANISŁAW JAN

ŚNIEGOŃ BARBARA


SOŁECTWO KROŚCIENKO – ZAWODZIE:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

BIEL GRZEGORZ JAN – 93

LEŚNIAK KATARZYNA – 108

 

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

KACWIN DOMINIK JAN – 113

KLOS KRZYSZTOF JAN – 78

MAJKRZAK KAZIMIERZ PIOTR – 94

MIKŁUSIAK MARIOLA – 96

SKUBISZ GERWAZY – 110

STOŁOWSKI ANDRZEJ – 87

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

LEŚNIAK KATARZYNA

RADA SOŁECKA:

KACWIN DOMINIK JAN

MAJKRZAK KAZIMIERZ PIOTR

MIKŁUSIAK MARIOLA

SKUBISZ GERWAZY

STOŁOWSKI ANDRZEJ


SOŁECTWO KROŚNICA:

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

JANKOWSKI TOMASZ – 170

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

CZECHOWSKI BARTŁOMIEJ GRZGORZ – 100

GÓRECKA BEATA AGNIESZKA – 133

KUNDZIARZ MARIAN – 126

MSZANIK KRYSTYNA – 60

SAS PIOTR – 77

TKACZYK WŁADYSŁAW – 74

WOLSKI BRONISŁAW – 84

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

JANKOWSKI TOMASZ

RADA SOŁECKA:

CZECHOWSKI BARTŁOMIEJ GRZGORZ

GÓRECKA BEATA AGNIESZKA

KUNDZIARZ MARIAN

SAS PIOTR

WOLSKI BRONISŁAW


SOŁECTWO TYLKA – BIAŁY POTOK

KANDYDACI NA SOŁTYSA:

MALIK GRAŻYNA – 95

MALIK JAN – 62

KANDYDACI DO RADY SOŁECKIEJ:

BŁAŻUSIAK JAN – 54

DYDA STANISŁAW – 51

GABRYŚ FRANCISZEK – 65

KOWALCZYK KRYSTYNA – 55

MALIK ANDRZEJ – 66

OLEŚ PIOTR – 69

REGIEC STANISŁAW – 30

Wynik wyborów:

SOŁTYS:

MALIK GRAŻYNA

RADA SOŁECKA:

BŁAŻUSIAK JAN

GABRYŚ FRANCISZEK

KOWALCZYK KRYSTYNA

MALIK ANDRZEJ

OLEŚ PIOTR

 

W   Sołectwach Dziadowe Kąty i Krościenko – Centrum zarejestrowano pięciu kandydatów do Rady Sołeckiej.

Statuty Sołectw stanowią, że Rada Sołecka liczy od 3 do 5 członków, czyli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statutach Sołectw.

Zgodnie z § 42 ust.4 Statutów Sołectw stanowiących załączniki do Uchwały Nr XLIII/385/2018 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Krościenko nad Dunajcem (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 6955) cyt.:

„Jeżeli w wyborach do Rady Sołeckiej zarejestrowana liczba kandydatów jest równa lub mniejsza od maksymalnej liczby członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się zarejestrowanych kandydatów”

Mając powyższe na względzie w Sołectwach Dziadowe Kąty i Krościenko – Centrum nie przeprowadzono głosowania w sprawie wyboru Rad Sołeckich, a za wybranych członków Rad Sołeckich uznano zarejestrowanych kandydatów.


16 czerwca 2019
14 czerwca 2019
12 czerwca 2019