Wsparcie dla przedsiębiorców z Łącka

W ubiegły piątek (15 maja br.) Rada Gminy Łącko przyjęła uchwały dotyczące programu wsparcia dla przedsiębiorców z Gminy Łącko, dotkniętych negatywnymi skutkami panującej pandemii, który został zaproponowany przez Wójta Gminy Jana Dziedzinę.

Radni, przywiązując wielką wagę do roli lokalnego biznesu, po długiej i rzeczowej dyskusji podjęli dwie zaproponowane uchwały.

Jedna z podjętych uchwał daje możliwość skorzystania z trzymiesięcznego zwolnienia z płacenia czynszu podmiotom, które prowadzą swoją działalność w lokalach dzierżawionych od Gminy Łącko.

Druga uchwała zwalnia również na trzy miesiące z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Ponadto, oprócz grup przedsiębiorców wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 roku (którzy musieli całkowicie zamknąć swoją działalność w tym okresie), Wójt i Rada Gminy zdecydowali o skierowaniu pomocy również do tych przedsiębiorców, którzy nie zostali zmuszeni do czasowego zamknięcia swoich firm ale panująca pandemia bez wątpienia odbiła się fatalnie na ich działalności.

Mając na względzie odformalizowanie procedury związanej ze skorzystaniem
z udzielonego podatnikom wsparcia w zakresie podatku od nieruchomości, przedsiębiorca powinien złożyć jedynie informację podatkową IN-1 (osoby fizyczne) lub korektę deklaracji DN-I (osoby prawne) oraz formularz będący załącznikiem nr 1 do podjętej uchwały.

Przedsiębiorcy którzy nie musieli zaprzestać prowadzenia działalności, ale ich płynność finansowa uległa pogorszeniu o min. 30%  będą zobowiązani do złożenia oświadczenia, które stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Uchwały te wraz z załącznikiem niebawem pojawią się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łącko.

Wpływy podatkowe z których w ten sposób rezygnuje Gmina Łącko szacujemy na około 0,5 mln zł.

Jest to czas bardzo trudny również dla samorządów. Dla przykładu udział Gminy Łącko w podatku PIT i CIT za okres styczeń – kwiecień br. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku spadły o ponad 40 procent. Niemniej jednak, zdajemy sobie sprawę jak trudne jest położenie wielu lokalnych przedsiębiorców i naszych mieszkańców którym dają oni pracę.

www.lacko.pl,zdjęcie:pixabay


12 lipca 2020
12 lipca 2020
4 lipca 2020