Wsparcie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznacza kolejne środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Środki w wysokości niemal 2,4 mln zł pozwolą na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych w 111 remizach strażackich. Wykaz gmin, którym została przyznana pomoc finansowa stanowi załącznik do Uchwały nr XXIII/326/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego skierował kolejne w tym roku środki na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Fundusze w wysokości 2 380 967 zł pozwolą na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych w 111 remizach strażackich. Wykaz gmin, którym została przyznana pomoc finansowa stanowi załącznik do Uchwały nr XXIII/326/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 1 lipca 2020 r. (w załączeniu poniżej).

Jest to kolejne już wsparcie dla małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych w 2020 r.  W lutym br. Województwo Małopolskie przekazało ponad 898 tys. zł dla 57 gmin dotkniętych skutkami ubiegłorocznej powodzi na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP.

Każde wsparcie udzielane przez Województwo Małopolskie na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski.

Dotację otrzymały OSP:

  • Łącko 15 tyś. zł
  • Dursztyn 30 tyś zł
  • Nowy Targ 10 tyś zł
  • Ochotnica Górna 28 tyś zł
  • Biała Niżna 18 tyś zł
  • Jaworki 9,5 tyś zł

Wczesnej Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał rządowe dofinansowania na zakup nowych samochodów  ratowniczo-gaśniczych.

Nowe wozy trafią do OSP:

  • Łapsze Niżne
  • Sromowce Wyżne
  • Szaflary

Narażają swoje zdrowie i życie, by ratować poszkodowanych i ich dobytek. W województwie małopolskim służbę pełni ponad 70 000 druhów, którzy funkcjonują w 1360 jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Aby mogli jeszcze sprawniej działać, trafią do nich nowoczesne samochody bojowe.

Na potrzeby małopolskich druhów zakupione zostaną 52 wozy strażackie o łącznej wartości ponad 40 milionów złotych. Uroczystego przekazania promes Ochotniczym Strażom Pożarnym z naszego województwa dokonał dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotr Filipek.

Nowe wozy bojowe to wyraz wsparcia i uznania dla wszystkich strażaków ochotników, których służba i poświęcenie są nieocenione. Możemy przekonać się o tym codziennie, choćby w ostatnich dniach ochotnicy byli szczególnie zaangażowani w działania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu.

Wartość jednego samochodu to około 760 tys. zł. Łączna dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla OSP w Polsce do całości zakupów to blisko 18 mln zł, a 40 mln zł pochodzi ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, które wynoszą w sumie blisko 53 mln zł. Pozostałe źródła finansowania to środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządów terytorialnych, środki własne, a także środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.

Nowe wozy trafią łącznie do ponad 500 jednostek OSP w całej Polsce. Najwięcej wozów otrzymają województwa: mazowieckie (68 wozów), wielkopolskie (59 wozów) oraz małopolskie (52 wozy).

 

 

www.malopolka.pl, malopolska.uw.gov.pl


23 lipca 2021
21 lipca 2021
21 lipca 2021