WOK w Tylmanowej z dotacją na album

Muzeum Historii Polski po raz dziewiąty rozstrzygnęło konkurs w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra”. W tym roku 163 projekty otrzymały dotacje na łączną kwotę 4 mln złotych

Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej otrzymał dotację w wysokości 12 tys. zł na wydanie albumu ze zdjęciami prezentującymi dawne życie materialne i duchowe w miejscowości oraz współczesny stan zabytkowej architektury.

O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogły ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczyło 4 mln zł.

Dotację otrzymały 163 organizacje. Odrzucono 666 wniosków.

 

Zainteresowanie tegoroczną edycją konkursu było bardzo duże. Zespół Sterujący programu rozpatrzył blisko 850 wniosków. Wybranym projektom przyznano dotacje od 5 tys. do ponad 50 tys. złotych.
Wśród projektów zgłoszonych przez fundacje, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski – zarówno z dużych miast, jak i małych ośrodków – znalazły się projekty oparte na organizacji warsztatów, gier, happeningów, konkursów, projekty realizowane w ramach tzw. archiwistyki społecznej, historii mówionej, których efekty  będą wykorzystywane w różnorodnych działaniach edukacyjnych. Nagrodzono także liczne projekty wystawiennicze i wydawnicze, zarówno te tradycyjne, jak i te realizowane w ramach projektów internetowych.
Problematyka uwzględniona w nagrodzonych projektach jest bardzo szeroka. Zdecydowana większość związana jest z historią lokalną, pozostałe dotyczą historii politycznej, gospodarczej, historii społecznej, a także historii życia codziennego. Wiele projektów związanych jest z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodzimy w tym roku: Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego, rok Tadeusza Kościuszki, rok Rzeki Wisły.
Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2017 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:

Robert Kostro, Dyrektor Muzeum (przewodniczący)

prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski

Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

Eliza Dzwonkiewicz, Narodowe Centrum Kultury

dr Marcin Komosa, Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego

prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski

dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski

prof. Stanisław Roszak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Michał Łuczewski, Centrum Myśli Jana Pawła II

Dawid Krupej, Bałtycka Fundacja Rozwoju

dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

Źródło: http://muzhp.pl


19 listopada 2022
8 listopada 2022
1 listopada 2022